Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Recipes

Category

Dried Garlic

Ingredients:

วิธีทำ:

  1. ปอกเปลือกและสับกานพลูอย่างประณีต
  2. กระจายกระเทียมสับบนถาด (ใช้ Paraflexx หรือกระดาษ parchment ถ้าตาข่ายใหญ่เกินไป)
  3. อบแห้งที่ 105 °จนกรอบ
  4. จัดเก็บตามสภาพหรือเป็นผง การทำผง: ใส่กระเทียมแห้งลงในเครื่องเตรียมอาหารหรือเครื่องปั่นบดเป็นผง