Cart

No products in the cart.

Carpigiani Gelato University

Carpigiani Gelato University Carpigiani Gelato University เป็นมหาวิทยาลัยเจลาโต้แห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 Carpigiani  เป็นการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ และศิลปะแบบดั้งเดิมในการทำ Gelato & Pastry  โดย expert gelato makers และ pastry chefs ซึ่ง Carpigiani Gelato University มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Anzola Emilia (Bologna) และสาขา Carpigiani ทุกแห่งทั่วโลก จากอิตาลี, สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย, อังกฤษ, แอฟริกา, ลาตินอเมริกา และจีน จากการสนับสนุนของผู้ผลิตเจลาโต้ระดับปรมาจารย์ Carpigiani ที่มีชื่อเสียง จึงเป็นได้ ว่าคุณก็สามารถเป็น Chef Gelato ที่แท้จริงได้ทุกที่จากแหล่งบ่มเพาะผู้ประกอบการและเชฟเจลาโต้ที่ประสบความสำเร็จทั่วโลก  เพื่อเริ่มต้นธุรกิจเจลาโต้ที่ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ และอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานสูงสุด แม้แต่ความคิดสร้างสรรค์ก็ยังเป็นอีกทักษะหนึ่งที่สำคัญในการรังสรรค์เมนูรสชาติต่ างๆ ที่ต้องการพื้นที่และเวลาในการแสดงออก  Carpigiani Gelato […]

Control Freak

Control Freak Instruction   Probe Control   Create Function and Pan control   USB   Intensity Function   Compatible Cookware Download Quick Start Guide Manual