Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Gelato Class – Italy campus (Bologna)

Gelato Class - Italy campus (Bologna)

Description

ติดต่อเรา สำหรับรายละเอียดและตารางเวลา Class ต่างๆ ได้เลย

Carpigiani Gelato University ก่อตั้งที่เมือง Bologna ประเทศอิตาลีขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวง Gelato ของโลก เมื่อปี 2003 เป็นสถาบันนานาชาติที่สอนการทำ Gelato ที่ใหญ่ที่สุด ด้วยหลักสูตรหลากหลาย ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงการลงลึกขั้นสูง ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะของผู้ประกอบการทำเจลาโต้ที่ประสบความสำเร็จ และมีผู้สำเร็จหลักสูตรมากกว่า 70,000 คน

Product Details
Download
More Awersome Information Here

0฿

สอบถามเพิ่มเติม
gold

THE WORLD'S FIRST
AND MOST PRESTIGIOUS
GELATO SCHOOL

Carpigiani Gelato University

            Carpigiani Gelato University ก่อตั้งที่เมือง Bologna ประเทศอิตาลีขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวง Gelato ของโลก เมื่อปี 2003 เป็นสถาบันนานาชาติที่สอนการทำ Gelato ที่ใหญ่ที่สุด ด้วยหลักสูตรหลากหลาย ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงการลงลึกขั้นสูง ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะของผู้ประกอบการทำเจลาโต้ที่ประสบความสำเร็จ และมีผู้สำเร็จหลักสูตรมากกว่า 70,000 คน ด้วยการเรียนการสอนจากเหล่า Chef Maestro ที่ผสมผสาน  Art & Science มุ่งเน้นเจาะลึกทุกทฤษฎี ความรู้เชิงเทคนิค และได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนกับเครื่องผลิต Gelato ที่มีเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงสุด เสริมทัพด้วยเหล่า Gelato & Pastry Chef ระดับโลกกว่า 100 คนที่สลับผลัดเปลี่ยนมาจัดคลาสให้ความรู้ เพื่อให้คุณก้าวสู่การเป็น Professional Gelato ได้อย่างมั่นใจ

Celebrates 20th Anniversary of Carpigiani Gelato University​

Become a Gelatiere

          Gelato เป็นการผสมผสาน Art & Science เมื่อคุณมีความรู้ ความเข้าใจหลักการทำเจลาโต้แล้ว คุณจะสามารถสร้างสรรค์, ดัดแปลงสูตรเจลาโต้ตาม concept ที่ต้องการด้วยวัตถุดิบต่างๆ ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด โดยองค์ประกอบหลักในการเป็นเชฟเจลาโต้มืออาชีพที่ Carpigiani Gelato University
มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อนักเรียน มีดังนี้

Theory

หลักสูตรเจลาโต้เข้มข้นระดับมืออาชีพ
โดย Chef Maestro สอนตั้งแต่ระดับ
ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนระดับขั้นสูง เจาะลึกทุกวัตถุดิบ ทุกเทคนิค และทุกขั้นตอนการทำ เจลาโต้ สามารถ Balance สูตรเจลาโต้เองได้ตั้งแต่เรียนหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

Practice

ได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกคน จำลองหน้างานที่
จะได้พบเจอจริงๆ เพื่อมอบประสบการณ์ อย่างรอบด้าน ได้เห็นทุกกระบวนการผลิต
เจลาโต้ตั้งแต่ปริมาณน้อย Home made
ไปจนถึงระดับอุตสาหกรรม และได้คำนวณ
สูตรเองในการสร้างสรรค์สูตรเจลาโต้
อย่างอิสระจากวัตถุดิบที่มีอยู่

Professional equipment

เครื่องมือ / อุปกรณ์ผลิตเจลาโต้มีความพร้อม ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงล้ำสมัย มีตั้งแต่ขนาดเล็กใช้งานในบ้านไปจนถึงใช้ผลิตในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ช่วยเติมเต็มประสบการณ์อย่างมืออาชีพ

Update Trend and Network

ได้รับการสนับสนุนจาก Partner Chef
Gelato & Pastry ทั่วโลกที่หมุนเวียนมาจัด Shot Course ในหัวข้อต่างๆ ที่คุณอาจจะสนใจในการ up skill ตนเอง และยังเป็นการสร้าง Community ของผู้คนที่หลงใหลเจลาโต้ในการแลกเปลี่ยนความรู้

Why Choose Us ?

Learning the Craft

สามารถทำเจลาโต้แบบ Artisanal คือวิธีการ made from scratch สามารถ Balance คำนวณสูตร Gelato ได้อย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งดัดแปลงสูตรได้ตามวัตถุดิบ
ที่ต้องการ

Hand-on Experience

เป็นเชฟเจลาโต้ได้อย่างมืออาชีพ ด้วยการเจาะลึกทุกขั้นตอนการทำเจลาโต้ ตั้งแต่การเริ่มต้นทำธุรกิจขนาดเล็ก – ระดับอุตสาหกรรม ให้เห็นทุกกระบวนการทำงานจริงที่ต้องเจอเมื่อเปิดร้าน

Recipe Development

ได้เรียนรู้และเข้าใจโครงสร้างวัตถุดิบที่สำคัญของการพัฒนาสูตรเจลาโต้ โดยมีสูตรพื้นฐานให้มากถึง 100 สูตรเพื่อนำไปดัดแปลงต่อยอดไป

Start up your business

set up การเปิดร้านเจลาโต้ได้อย่างครอบคลุมมีประสิทธิภาพ จัดการงาน operation ได้ดี ประหยัดต้นทุน และประหยัดเวลา

FEATURED PROGRAMS
GELATO COURSE (5 DAYS)

            Carpigiani Gelato University  โรงเรียนสอนทำ Gelato มีหลักสูตรตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน – ขั้นสูง สอนโดย expert gelato makers และ pastry chefs  สามารถเรียน ได้ทุกคนทั้งที่มีพื้นฐาน และไม่มีพื้นฐานเจลาโต้มาก่อน จบหลักสูตรขั้นพื้นฐานก็สามารถทำเจลาโต้เองได้

           หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในเชิงทฤษฎี เจาะลึกทุกวัตถุดิบแบบวิถีของ Artisanal Gelato ที่จะสอนวิธีทำ Gelato แบบ made from scratch อีกทั้งยังให้ความสำคัญในภาคปฏิบัติที่จะได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกคน ทุกขั้นตอน เปรียบเสมือนการจำลองทุกกระบวนการทำงานจริงของร้านเจลาโต้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์แก่ผู้เรียนและสามารถทำเจลาโต้  Balance สูตรได้เอง

 

Modules :                                Basic , Intermedia , Advanced , Master

Estimated Time :                วันจันทร์ – ศุกร์ จำนวน 5 วัน ( 40 ชั่วโมง)
                                                      ทุกวันมีปฏิบัติจริง

Accreditation :                     ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบัน Carpigiani Gelato University
                                                      เพื่อรับรองทักษะและความสามารถของผู้เรียน
                                                      ภายใต้ข้อกำหนดของหลักสูตร

Module Description & Key Competencies

      Basic      

Basic Gelato Course

Course objectives

ปูพื้นฐานโครงสร้างของการทำเจลาโต้ทั้งหมด ทำให้เห็นภาพรวมการผลิตเจลาโต้ที่ได้คุณภาพสูงอย่าง Artisanal Gelato เป็นอย่างไร จบหลักสูตรแล้วสามารถเริ่มต้นธุรกิจเองได้ ตั้งแต่ขนาดเล็ก – ขนาดใหญ่อุตสาหกรรม โดยผลิตเจลาโต้ที่ทำจาก milk-based gelato, variegated gelato, sorbets, granita และ gelato on a stick.

                        

Who is it addressed to ? :

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเจลาโต้ ไม่มีพื้นฐาน / มีพื้นฐาน เพื่อเริ่มต้นการทำธุรกิจเจลาโต้

Basic Gelato Course

The New Basic Gelato Course offers a cutting-edge learning experience with new recipes to enhance your educational journey. It is possible to enroll in the Basic Gelato Course online as well! Choose the type of enrollment that best suits your needs: online or in-person.

Course objectives
The goal of the course is to make student understand what high-quality gelato is and how to produce it, providing an overview of the production methods and the different categories of products offered by a modern gelato shop. The new basic course aims to provide fundamental knowledge about the profitability of the business and the organization of work in a gelateria. By the end of the course, students will be able to produce milk-based gelato, variegated gelato, sorbets, granita and gelato on a stick. 

Who is it addressed to?
This course is catered for aspiring gelato entrepreneurs who want to take a first step to learn how to produce high quality authentic Italian gelato.

Subjects covered  
30 hours of theory
10 hours of hands-on practice for in class enrollment

• Gelato: what is it?
• Raw materials
• Different methods and their production cycles 
• Sorbets – cold method
• Granita and cremolata
• History of gelato / Guided tour to Gelato Museum
• Hygiene standards in the laboratory
• Gelato with inclusions and variegations
• Milk-based fruit flavors
• Soft-serve gelato
• Stick gelato and take away tubs
• Investment format and gelato shop business
• NEW! Layout & production method
 NEW! Rentability (Food cost and ROI)

HOURONLINE STUDENTPREMIUM IN-CLASS STUDENT
9.00 AM THEORY LESSON AND DEMONSTRATION
(online with live chat)
THEORY LESSON AND DEMONSTRATION  (in-class)
10.00 AM
11.00 AM
12.00 PM
2.00 PM END OF THE LESSON LUNCH
3.00 PMRECAP AND HANDS-ON PRACTICE
(In-class and laboratory)
4.00 PM
5.00 PM


For premium in-class enrollments:
Hands-on practice every day in the afternoon at production station with latest-technology machineries and enhanced food safety measures. 
Bonus Video Lesson in student’s private area: Business Planning and retail concepts, Presentation of the Carpigiani Range, Virtual Tour of Gelato Museum. 

For online student enrollments:
A dedicated tutor as a moderator of the live chat during the theory lesson every morning.

Duration
The course lasts 5 days. 1 hour lunch break every day.

Registration bonuses
• Premium in class enrollment: At the end of the class you will receive a coupon worth Eur 900 off the price of a Carpigiani gelato machine for a purchase of at least 13.000 Eur net
• Online enrollment: At the end of the class you will receive a coupon worth Eur 200 off the price of a Carpigiani gelato machine for a purchase of at least 13.000 Eur net

Certificate
• Issued by Carpigiani Gelato University, Certificate of participation is granted for those who attend at least 80% of the course and pass the final exam.

Price
• Premium in-class enrollments: 1400 EUR + VAT
• Online auditor enrollments: 600 EUR + VAT


* The dates of courses can be modified if it is not reached the minimum number of students required

Intermediate

Intermediate Gelato Course

Course objectives :         

สอนการทำเจลาโต้แบบ made from scratch ไม่ต้องพึ่งพาส่วนประกอบสำเร็จรูป เจาะลึกการ Balance คำนวณสูตรเจลาโต้ได้อย่างอิสระไม่มีข้อจำกัด ทำให้สามารถสร้างสรรค์สูตรเจลาโต้ที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง และดัดแปลงไปใช้ local ingredient ได้

Who is it addressed to ? :

เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานเบื้องต้น ต้องการลงลึกการคำนวณสูตร เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับรสชาติเจลาโต้ของตนเอง และช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนในการผลิตเจลาโต้

Intermediate Gelato Course

The newly updated Intermediate Course is a necessary step for those who want to create original recipes autonomously. Starting from Spring 2020 dates offers options for premium in-class enrollment and the online auditor enrollment to participate “live” online. Select the option that suits you the best!
Course objectives
The aim of the course is to make students balance milk-based and sorbet recipes starting from raw materials, understanding their functional composition. It provides the necessary knowledge to create gelato flavors with infusions, produce artisanal yogurt, yogurt flavor, and frozen yogurt. The course also aims to teach strategic marketing concepts for the point of sale, including positioning and design choices.

Who is it addressed to?
This course is designed for who would like to differentiate and upgrade the quality of gelato as well as personalize and expand the product assortment.

Prerequisites
Completion of the Basic Course or equivalent professional experiences.

Subjects covered
   
• Raw Materials – Functional composition
• Reverse balancing
• Milk-based gelato balancing
• Water-based gelato balancing (fruit sorbets with sugar syrups)
• Ingredient reconstitution method
• Sugar Analysis
• Sugar Antifreezing Power and Sweetness Power
• Yogurt production, Yogurt Gelato and Frozen Yogurt
• Infusion flavoring technique
• International flavors and specialties
• Layout of a gelato shop and investment calculation and analysis

HOURONLINE STUDENTPREMIUM IN-CLASS STUDENT
9.00 AM THEORY LESSON AND DEMONSTRATION
(online with live chat)
THEORY LESSON AND DEMONSTRATION (in-class)
10.00 AM
11.00 AM
12.00 PM
2.00 PM END OF THE LESSON1h lunch break
 —-RECAP AND HANDS-ON PRACTICE
(In-class and laboratory)
3.00 PM
4.00 PM
5.00 PM

For premium in-class enrollments:
Hands-on practice every day in the afternoon at production station with latest-technology machineries and enhanced food safety measures. 

For online student enrollments: A dedicated tutor as a moderator of the live chat during the theory lesson every morning and a group video conference dedicated to auditor students for Q&A and discussions.

Duration
The course lasts 5 days. It starts at 9.00 am and ends in the evening at 5.00 pm, with a 1h lunch break, for in premium in-class enrollment. It starts at 9.00 am and ends at 2.00 pm for online students.*

Certificate
Issued by Carpigiani Gelato University, Certificate of participation is granted for those who attend at least 80% of the course and pass the final exam.

Price
• Premium in-class enrollments: 1400 EUR + VAT
• Online auditor enrollments: 600 EUR + VAT

* the dates of courses can be modified if it is not reached the minimum number of students requested
** It is possible to access the company canteen only if equipped with a Super Green Pass or similar vaccine certification

ance your educational journey. It is possible to enroll in the Basic Gelato Course online as well! Choose the type of enrollment that best suits your needs: online or in-person.

Course objectives
The goal of the course is to make student understand what high-quality gelato is and how to produce it, providing an overview of the production methods and the different categories of products offered by a modern gelato shop. The new basic course aims to provide fundamental knowledge about the profitability of the business and the organization of work in a gelateria. By the end of the course, students will be able to produce milk-based gelato, variegated gelato, sorbets, granita and gelato on a stick. 

Who is it addressed to?
This course is catered for aspiring gelato entrepreneurs who want to take a first step to learn how to produce high quality authentic Italian gelato.

Subjects covered  
30 hours of theory
10 hours of hands-on practice for in class enrollment

• Gelato: what is it?
• Raw materials
• Different methods and their production cycles 
• Sorbets – cold method
• Granita and cremolata
• History of gelato / Guided tour to Gelato Museum
• Hygiene standards in the laboratory
• Gelato with inclusions and variegations
• Milk-based fruit flavors
• Soft-serve gelato
• Stick gelato and take away tubs
• Investment format and gelato shop business
• NEW! Layout & production method
 NEW! Rentability (Food cost and ROI)

HOURONLINE STUDENTPREMIUM IN-CLASS STUDENT
9.00 AM THEORY LESSON AND DEMONSTRATION
(online with live chat)
THEORY LESSON AND DEMONSTRATION  (in-class)
10.00 AM
11.00 AM
12.00 PM
2.00 PM END OF THE LESSON LUNCH
3.00 PMRECAP AND HANDS-ON PRACTICE
(In-class and laboratory)
4.00 PM
5.00 PM


For premium in-class enrollments:
Hands-on practice every day in the afternoon at production station with latest-technology machineries and enhanced food safety measures. 
Bonus Video Lesson in student’s private area: Business Planning and retail concepts, Presentation of the Carpigiani Range, Virtual Tour of Gelato Museum. 

For online student enrollments:
A dedicated tutor as a moderator of the live chat during the theory lesson every morning.

Duration
The course lasts 5 days. 1 hour lunch break every day.

Registration bonuses
• Premium in class enrollment: At the end of the class you will receive a coupon worth Eur 900 off the price of a Carpigiani gelato machine for a purchase of at least 13.000 Eur net
• Online enrollment: At the end of the class you will receive a coupon worth Eur 200 off the price of a Carpigiani gelato machine for a purchase of at least 13.000 Eur net

Certificate
• Issued by Carpigiani Gelato University, Certificate of participation is granted for those who attend at least 80% of the course and pass the final exam.

Price
• Premium in-class enrollments: 1400 EUR + VAT
• Online auditor enrollments: 600 EUR + VAT


* The dates of courses can be modified if it is not reached the minimum number of students required

  Advanced  

Advanced Gelato Course

Course objectives :

เรียนรู้การ Balance คำนวณสูตรเชิงลึก และเทคนิคการทำเจลาโต้ เช่น การใช้แอลกอฮอลล์ เจาะลึกการใช้ Stabilizer ประเภทต่างๆ ที่ส่งผลต่อเนื้อสัมผัสของเจลาโต้ที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงรสชาติที่คุณต้องการ  ทำให้มีอิสระในการสร้างสรรค์สูตรเจลาโต้ที่ตลาดต้องการมากที่สุดในปัจจุบันได้

Who is it addressed to ? : 

เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ต้องการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของตนให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในตลาด

Advanced Gelato Course

The newly updated Advanced Course is a MUST for those who want to expand their product range and be unique in the market.

Course objectives
The aim of the Advanced Gelato Course is to make students independent in creating the recipes most demanded by today’s market, which require a deeper knowledge of balancing techniques and raw materials. Additionally, the course will provide the necessary tools for balancing artisanal sauces and toppings.

Prerequisites

It is requested to have prior knowledge of balancing and production of gelato. 

Subjects covered
• Balance with water PAC calculation
• No added sugars gelato: milk based, water based
• Dairy free gelato: water based and plant-based beverage base
• Topping, sauces, and fillings balance for negative temperatures
• Chocolate: history, production, varieties, balancing, and applications
• Savory gelato: milk based, water based
• Alcoholic gelato: milk based, water based

HOUR ONLINE STUDENTPREMIUM IN-CLASS STUDENT
9.00  AMTHEORY LESSON AND DEMONSTRATION
(online with live chat)
THEORY LESSON AND DEMONSTRATION
(in-class)
10.00 AM
11.00 AM
12.00  PM
2.00 PM END OF THE LESSON1h lunch break
3.00 PMRECAP AND HANDS-ON PRACTICE
(In-class and laboratory)
4.00 PM
5.00 PM

Duration
The course lasts 5 days.
The in-class enrollment starts at 9.00 am and ends in the evening at 5.00 pm, with a 1h lunch break.*

For online students: The ONLINE Advanced Course starts at 9.00 am and ends at 2.00 pm Italian time (Central European Time zone). For those unable to attend the course online live, the recording of lesson and discussions will remain available for 30 days from the end of the course. 


Certificate
The certificate of completion of the “BECOME A GELATIERE” course is handed to the students who attend at least 80% of classes and pass the final exam.

* the dates of courses can be modified if it is not reached the minimum number of students requested

     Master     

Master Gelato Course

Course objectives :

เจาะลึกด้านกายภาพของเจลาโต้ โดยเน้นเรื่องจุดเยือกแข็งของส่วนผสมต่างๆ เพื่อควบคุมคุณภาพเนื้อสัมผัสของเจลาโต้ รวมถึงเรียนรู้ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าของเจลาโต้ เช่น โปรตีน ไขมัน แป้ง เส้นใย และสารเพิ่มความข้นที่มีผลต่อความหนืด และสอนการกำหนดสูตรเฉพาะการทำซอสที่เข้มข้นอีกด้วย

Who is it addressed to ? : 

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจอยากเจาะลึกระดับสูงสุดในการควบคุมคุณภาพที่ดีของเจลาโต้ได้อย่างเชี่ยวชาญระดับ Master เพื่อสร้างความแตกต่างรสชาติและเนื้อสัมผัสที่ไม่เหมือนใคร

Master Gelato Course

Have you ever heard of freezing point depression?  Do you know how viscosity of gelato mix relate to its outcome? Deep diving into the physics of gelato, there are factors beyond SP and AFP which impact the structure and property of gelato. 

The Gelato Master Course is catered for experienced gelato chefs to explore the physics of gelato recipe making.

Course objectives
The Gelato Master’s Course aims to delve into physical characteristics of gelato, with a particular focus on aspects such as freezing and viscosity of the mix, in order to allow students to manage and control them effectively. Regarding the freezing process, the course focuses on topics such as freezing point depression and freezing curve of the mix, as well as proportion between frozen and unfrozen water. As for viscosity, the course introduces factors which influence its value such as proteins, fats, fibers, starches, thickeners, and the water control index (WCI). Additionally, the Gelato Master’s Course provides also the knowledge for formulating dedicated bases and concentrated sauces. 

Prerequisites

It is requested to have the knowledge of reverse balancing method, Sweetening Power and Anti-Freezing Power or have completed the Advanced Gelato Course. 

Subjects covered
• Freezing curve: cryoscopic point (freezing point of the mixture)
• Elements for controlling mixture consistency:
– Proteins
– Polysaccharides (starches, fibers, thickeners, etc.)
– Fats
– Water control index
• Recipe balancing based on flavor and food pairing
• Technical and dedicated bases: formulation and analysis
• Concentrated and dedicated sauces: formulation and analysis

Duration
The course lasts 5 days. It starts at 9.00 am and ends in the evening at 5.00 pm, with a 1h lunch break.*


Certificate
The certificate of completion of the course is handed to the students who attend at least 80% of classes and pass the final exam.

* the dates of courses can be modified if it is not reached the minimum number of students requested

Our Gelato Maestro

Event and Service Offerings

Exhibition

กิจกรรมนอกสถานที่พบปะกับนักเรียน หรือผู้ประกอบการที่สนใจ Gelato ได้ลิ้มลอง Gelato คุณภาพสูงเนื้อเนียนละเอียด ผลิตจากเครื่องที่มีเทคโนโลยีที่ดีที่สุด

Open House

กิจกรรมฟรี 1 วัน แนะนำความรู้เบื้องต้นการทำธุรกิจ Gelato และได้ลิ้มลอง Gelato จากเครื่อง Carpigiani พร้อมสาธิตการะบวนการผลิตเจลาโต้ตั้งแต่ต้น-จบ เพื่อให้เห็นภาพรวมการทำธุรกิจ และปรึกษาการเริ่มต้นทำธุรกิจ Gelato จากทีม Carpigiani Thailand

Gelato Couse

หลักสูตร 5 วัน ได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน จาก Gelato Instructor Chef พร้อมอุปกรณ์เครื่องมีที่มีเทคโนโลยีคุณภาพสูงจาก Carpigiani สอนตั้งแต่ความรู้ขั้นพื้นฐานของ Gelato ไปถึงขั้นสูง ทำให้คุณเปิดร้านและเป็น Gelatering ได้อย่างมั่นใจ

Hand-On

บริการฝึก One on one กับ Chef Instructor Thailand ตามโจทย์ที่คุณต้องการที่ Lab Cuisine Craft

Consultant

ปรึกษาการเริ่มต้นทำธุรกิจ Gelato โดยทีมงาน Carpigiani Thailand

Certificate of Capigiani Gelato Course

Certificate จาก Carpigiani Gelato University
เพื่อรับรองการผ่านฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

เมื่อผู้เรียนได้สำเร็จการศึกษาตามข้อกำหนดของหลักสูตร ผู้เรียนจะได้รับ Certificate ที่ได้รับรองจากสถาบัน Carpigiani Gelato University จากประเทศอิตาลี เพื่อชี้วัดถึงทักษะความสามารถ ของผู้เรียนทั้งในส่วนของภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของ Gelato

Gallery

สินค้าที่คุณอาจสนใจ

Gelato & Pastry Display

Back on top