Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Service Center

Category

CraftsMan Lite

การบำรุงรักษา (ทำความสะอาด)

การทำความสะอาดเครื่อง Sous Vide

สำหรับการทำความสะอาดคอยล์ทำความร้อนและส่วนประกอบควบ ใช้น้ำยาล้างจานและแปรงขนนุ่มในการทำความสะอาดและล้างในน้ำ ห้ามล้างส่วนบนของเครื่อง Sous Vide รวมถึงบริเวณหลักของตัวเครื่อง แท่งสเตนเลสสามารถล้างในเครื่องล้างจานหรือภายในซิงค์ได้

คำถามที่พบบ่อย

เสียง

ในระหว่างการทำงานปกติ เครื่องจะมีเสียงจากการทำงานของมอเตอร์ ปั๊มน้ำวนและพัดลมระบายอากาศเป็นปกติ

เสียงบริเวณน้ำวนดัง

ระบบน้ำวนทำงานเหมือนน้ำวนและอาจเกิดเสียงขึ้นได้ การเพิ่มน้ำให้เพียงพอจะสามารถทำให้เสียงเบาลงได้

เสียงน้ำตี

ระบบน้ำวนดูดอากาศเข้าไป เห็นได้จากฟองอากาศภายในภาชนะ ให้เติมน้ำให้เพียงพอเพื่อแก้ไข

อาหารเสียหาย

เช่นไข่ไก่แตกร้าว ให้ทำการหันตัวเครื่องและน้ำวนเข้ากับตัวภาชนะเพื่อลดความแรงของน้ำวนไม่ให้กระทบโดยตรงกับอาหารที่มีความละเอียดอ่อน สำหรับอาหารแตกง่ายเช่นไข่ การใส่ภายในถุงสูญญากาศเป็นที่นิยมในการแก้ไขปัญหาแตกร้าว

ไม่สามารถเปิดเครื่องได้:

ตรวจสอบสายไฟและเบรกเกอร์

เสียงเตือนระดับน้ำต่ำ:

เติมน้ำ ระดับน้ำจะมีการลดลงจากการระเหยในการใช้งาน

เสียงเตือนระดับน้ำต่ำหลังจากเปิดใช้งานไม่นาน

เติมน้ำ ระบบน้ำวนจะทำให้เกิดคลื่น ซึ่งในบางครั้งมีผลทำให้เซ็นเซอร์ระดับน้ำจับว่าต่ำเกิดไป

อุณหภูมิไม่ตรงกับเทอร์โมมิเตอร์

ระบบทำความร้อนเครื่อง Sous Vide ได้สอบเทียบ (Calibrate) เท่ากับระดับ scientific platinum primary standard ซึ่งมีความเที่ยงตรงมากกว่าเทอร์โมมิเตอร์ทั่วไป หากต้องการตรวจสอบความเที่ยงตรง ให้ใช้เทอร์โมมิเตอร์เทียบเท่าหรือเกรดสำหรับ Calibrate เท่านั้น

ไฟแสงสว่างกระพริบเมื่อระบบเริ่มทำงาน

การที่ไฟกระพริบเป็นปกติ จากการที่อุปกรณ์ปรับระดับไฟทำงาน

โค้ด EE1 ขึ้นบนหน้าจอ:

ไม่มีน้ำในภาชนะ

ระดับน้ำต่ำกว่าที่กำหนด