Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Recipes

Category

Strawberry marmalade

Ingredients:

Preparation:

  1. เติมน้ำตาล น้ำ และน้ำมะนาวลงในเหยือก ตั้งไฟ 5 นาที 100°C ความเร็ว 3.
  2. น้ำตาล 400 กรัม
  3. มะนาวบีบ 1 ลูก
  4. น้ำ 50 กรัม
  5. ใส่สตรอว์เบอร์รี อบเป็นเวลา 30 นาที 100°C ความเร็ว 2
  6. สตรอเบอร์รี่ 500 กรัม