Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Recipes

Category

Caramel Sauce

ส่วนผสม

วิธีทำ

1. รวบรวมอุปกรณ์และส่วนผสมทั้งหมด เตรียมอาหารตามรายการส่วนผสมและอ่านเคล็ดลับและเทคนิคของคุณ

2. โรยน้ำตาลให้เท่ากันทั่วฐานกระทะของคุณ เทน้ำเข้าส่วนกลางและรอบนอกของกระทะเพื่อกระจายทั่วกระทะ วางกระทะบน Multi Cooker เลือก PAN CONTROL ตั้งอุณหภูมิกระทะที่ 130 ° c เลือกความเข้ม FAST

3. นำน้ำตาลและน้ำไปต้มอย่างรวดเร็วประมาณ 4-5 นาทีหรือจนกว่าน้ำตาลจะละลาย เพิ่มอุณหภูมิกระทะที่ตั้งไว้ที่ 180 ° c เมื่อน้ำระเหยจากน้ำเชื่อมจะเริ่มมีฟองอย่างช้าๆ คาราเมลจะเริ่มซีด