Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Professional Sous Vide

เครื่อง Sous Vide ซูวี ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานธุรกิจ ที่มีการใช้งานอย่างประจำหรือต่อเนื่อง หมดปัญหาเรื่องเครื่องดับระหว่างวันหรือ Overheat เพราะ Commercial Sous Vide นี้ ผ่านการทดสอบมาตรฐานสากล “Commercial Use Approved” มารองรับการใช้งานของคุณ ค่าเฉลี่ยการใช้งานคือ 4 ปีต่อการใช้งานวันละ 12 ชั่วโมง 365 วัน/ปี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

sous vide เครื่องซูวี fastcook อาหารให้ไว ทำสเต๊ก sammic kitchenworld sirman