Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Carpigiani Gelato Class

Carpigiani Gelato University โรงเรียนสอนทำ Gelato เจลาโต้ ที่บ่มเพาะผู้ประกอบการไอศครีมเจลาโต้ที่ประสบความสำเร็จทั่วโลก ประสบการณ์กว่า 20 ปีและกว่า 70,000 ผู้ประกอบการที่ได้บรรลุหลักสูตร เจาะลึกวัตถุกับแบบวิถีของ Artisanal Gelato ที่จะสอนวิธีทำ Gelato แบบ made from scratch