Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Service Center

Category

Coldline Blast Freezer

เปลี่ยนไส้กรองและอายุการใช้งานของตู้ Blast freezer และ Retarder Prover

Coldline Blast Freezer ขั้นตอนทำความสะอาดภายในและภายนอก และวิธีการเปลี่ยนไส้กรอง