Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Industrial Blast Chiller / Blast Freezer

เครื่องรูปแบบสำหรับอุตสาหกรรมที่รองรับการทำงานปริมาณมากแบบรถเข็น Trolley เพื่อความจุที่มากและต่อเนื่องกับไลน์การผลิตจากกระบวนการต่างๆ มีหลากหลายขนาดตั้งแต่ 1 Trolley ไปจนถึง 12 รถเข็น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >