Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Welcome to
Carpigiani University Class Thailand

        Gelato Basic Pre-Intermediate Class ในประเทศไทย เป็น 1 ในหลักสูตรที่ทาง Carpigiani Gelato University โรงเรียนสอนทำ Gelato ที่ได้รับความนิยมของอิตาลีและขนานนามว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะผู้ประกอบการไอศกรีมเจลาโต้ที่ประสบความสำเร็จทั่วโลก ด้วยประสบ-การณ์มากกว่า 20 ปีและกว่า 70,000 ผู้ประกอบการที่จบหลักสูตรนี้

          แต่ตอนนี้!! คุณก็สามารถเป็นเชฟเจลาโต้มืออาชีพได้กับหลักสูตรเข้มข้นจาก Carpigiani Gelato University ซึ่ง Cuisine Craft ได้นำหลักสูตร Gelato Basic Pre-Intermediate Class มาเสิร์ฟให้ถึงที่ประเทศไทย มุ่งเน้นให้นักเรียนเห็นภาพรวมตั้งแต่การทำธุรกิจขนาดเล็ก – ขนาดใหญ่อุตสาหกรรม มีความเข้าใจ และเจาะลึกทุกขั้นตอนทั้งในส่วนของภาคทฤษฎี และภาคลงมือปฏิบัติที่ได้ลงมือทำจริงทุกขั้นตอนของการทำ จบไปแล้วสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจเจลาโต้ได้

One

เจาะลึกวัตถุดิบ (Raw Ingredient) ที่นำมาใช้ทำ Gelato

  • สามารถเลือกใช้วัตถุดิบได้อย่างมีคุณภาพ
  • รู้ถึง effect ของวัตถุดิบแต่ละชนิดที่ส่งผลต่อเนื้อสัมผัส และรสชาติของ gelato
  • สามารถดัดแปลงสูตรการทำเจลาโต้ได้อย่างอิสระมากขึ้นจากวัตถุดิบที่มี

Pasteurization

มีกี่แบบ มีความสำคัญและแตกต่างกันอย่างไร รวมถึงควรเลือกใช้วิธีการ Pasteurization แบบใดในแต่ละสูตร

Aging

วิธีการในการบ่ม Gelato เพื่อคุณภาพและรสชาติที่ดีขึ้น

Batch Freezing

การปั่น Gelato ในแบบต่างๆ milk base , sorbet , Ice cream cake

Blast Freezing

การปรับอุณหภูมิ Gelato
หลังปั่นเสร็จสำหรับนำไปใส่ในตู้ Display หรือนำไปเก็บรักษาต่ออย่างมีคุณภาพ

Storage

เก็บรักษา Gelato อย่างไร
ให้มีคุณภาพ

Three

Balance Gelato
ของตัวเอง

ทั้งแบบ BASE สำเร็จรูปและ Pure Stabillizer (Made from Scatch)

เพื่อให้สามารถรังสรรค์สูตรของตนเองได้ตามต้องการ

Four

HANDS – ON
ได้ลงมือทำถึง 50%

ได้ทำทุกขั้นตอน​
มากถึง 15 ชั่วโมง


Five

Recipe เบื้องต้นถึง 100 สูตร

มี Recipe เบื้องต้นให้ถึง 100 สูตร​
Six

ได้รับ 
Certificates

ได้รับ Certificates จาก Carpigiani Gelato University เพื่อรับรองการ
ผ่านฝึกอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 
Gelato Basic Pre-Intermediate
(เข้าเรียน 70%) 

Who is this course suitable for?
คอร์สนี้เหมาะกับใคร ?

✓  คนที่สนใจเกี่ยวกับ Gelato แต่ไม่มีพื้นฐาน / มีพื้นฐาน
✓  คนที่กำลังอยากเปิดร้าน Gelato แต่ไม่มีพื้นฐาน /มีพื้นฐาน
✓  คนที่ประกอบธุรกิจร้านอาหาร คาเฟ่ โรงแรม ฯลฯ อยากจะเพิ่มเมนูให้หลากลาย
      

Schedule :             วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.
                                    จำนวน 5 วัน ( 35 ชั่วโมง) ทุกวันมีปฏิบัติจริง

                                    10.00 – 13.00 น. 3 ชั่วโมง : เรียนทฤษฎี
                                    13.00 – 14.00 น. 1 ชั่วโมง : พักรับประทานอาหารกลางวัน
                                    (มีอาหารกลางวันและของวาง)
                                    14.00 – 17.00 น. 3 ชั่วโมง : เรียนปฏิบัติ

–  มี Text book : 2เล่ม (Basic + Pre-Intermediate)
–  ได้รับ Certificate จาก Carpigiani Gelato University
–  รับ Gelato ที่ทำจากคลาสกลับบ้านในแต่ละวัน

 

5/5

Gelato Instructor
NISSAPORN SUKONTACHART

Gallery

สินค้าที่คุณอาจสนใจ

Gelato & Pastry Display